Category: Välkommen

  • Untitled post 105

    Jag hade för några år sedan ett ganska miserabelt arbetsliv. En erfarenhet som jag tyvärr verkar dela med alltför många andra personer idag. Min sysselsättning var själadödande och orimligt stressbelastande… något som gjorde min vardag direkt självdestruktiv. Efter att ha försökt söka ett antal olika andra yrkes- och utbildningsalternativ så hittade jag min utväg inom…